Privacyverklaring

Privacyverklaring Blik op Fris

Introductie Welkom bij Blik op Fris. Blik op Fris is een online community die is opgezet om via online interactie met een representatieve selectie van consumenten marktonderzoek op het gebied van de markt voor niet alcoholische dranken uit te voeren. Blik op Fris wordt geëxploiteerd door Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. (“wij of ons”) gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24172526.                           

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij via Blik op Fris verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van alle (persoons)gegevens die u via Blik op Fris verstrekt.

Blik op Fris wordt voor ons gehost en onderhouden door Vision Critical Research Solutions Limited (“Vision Critical”) in het Verenigd Koninkrijk. Vision Critical is een bewerker van uw persoonsgegevens. Vision Critical zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor zover dat door ons is geautoriseerd.

Welke gegevens verzamelen wij? Wij verzamelen gegevens van u wanneer u: (a) zich registreert als een panellid voor Blik op Fris, (b) vragen van ons beantwoordt, (c) aan ons een vraag stelt waarvan u wilt dat wij die beantwoorden, (d) meedoet aan chats binnen Blik op Fris of (e) op een andere wijze met ons communiceert binnen Blik op Fris.                           

Afhankelijk van het doel van de verwerking, verwerken wij gebruikelijk de volgende persoonsgegevens: uw naam, titel, leeftijd, geboortedatum, beroep, e-mailadres en de mening die u uitdraagt binnen Blik op Fris. Het kan zijn dat wij ook andere persoonsgegevens van u verwerken indien dat nodig is om gegevens, software, een product, dienst of andere door u verzochte informatie aan u te verstrekken. Het is niet de bedoeling dat wij gevoelige persoonsgegevens van u verwerken. Als we dat toch gaan doen, dan doen we dat niet zonder eerst uw toestemming te hebben gevraagd.

Waarvoor verwerken we deze gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor administratieve doeleinden; dit omvat alle verwerkingen die nodig zijn in het kader van de administratie van uw panellidmaatschap van Blik op Fris, zoals het aan u sturen van wachtwoord herinneringen of het sturen van een bericht over het niet beschikbaar zijn van een of meerdere gedeelten van Blik op Fris.
  • Het mogelijk maken van alle communicatie over en weer met u als panellid van Blik op Fris.
  • Het analyseren en verbeteren van de werking van Blik op Fris.
  • Het uitvoeren van incentive acties (winacties) die als doel hebben om onze waardering te tonen voor uw actieve deelname aan Blik op Fris. Bij deze acties trekken wij prijswinnaars uit alle deelnemers die een bepaald onderzoek van Blik op Fris volledig hebben afgerond. Prijswinnaars kennen wij een vooraf bepaalde prijs (bijvoorbeeld een tegoedbon) toe.
  • Ten behoeve van marktonderzoek op het gebied van niet-alcoholische dranken. Dit marktonderzoek houdt in dat wij op grond van door u verstrekte gegevens, meningen, inzichten en creatieve uitingen een representatief beeld proberen te krijgen van het mogelijke succes van een nieuwe commerciële strategie, een nieuw product, nieuwe marketinguiting of andere commerciële zaken waar wij graag meer inzicht in willen krijgen. De resultaten van dit marktonderzoek kunnen wij geanonimiseerd aan onze klanten verstrekken.

Hoe lang verwerken wij uw informatie? De bedoeling die wij hebben met Blik op Fris is het opbouwen van een bestendige en langdurige relatie met een representatieve groep van actieve consumenten die wij keer op keer kunnen benaderen met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvragen. Omdat u de keuze hebt gemaakt om panellid te worden, gaan wij ervan uit dat wij een langdurige relatie met u zullen hebben, dat wij gezamenlijk Blik op Fris succesvol gaan maken over een periode van tenminste enkele jaren. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens gedurende enkele jaren zullen verwerken.

U hebt natuurlijk het recht om op ieder moment uw panellidmaatschap te stoppen. Indien u niet langer een panellid van Blik op Fris wilt zijn dan kunt u dan aan ons kenbaar maken via blikopfris@cokecce.com. Als u dit doet zullen wij uw gegevens niet langer verwerken.

Wijziging/inzagerecht Op grond van de wet heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien en ons te verzoeken om die te wijzigen. U kunt een verzoek daartoe indienen via blikopfris@cokecce.com. Wij hebben de mogelijkheid om u hiervoor een kleine vergoeding te vragen

Vragen Eventuele vragen kunt u aan ons stellen via blikopfris@cokecce.com


Laatst gewijzigd: 03-11-2015                               

Waarom meedoen?

infographic

Niks missen? Volg ons!

Coca Cola
Coca Cola Zero
Coca Cola Light
Coca Cola Life
Fanta
Sprite
Chaudfontaine
Nestea
Fernandez
Dr Pepper
Monster
Schweppes
Aquarius
Kinley
Capri Sun
Minute Maid
Nalu
Appletiser